Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury działającą już od 30 lat. Prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży. Celem instytucji jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci, promowanie i upowszechnianie wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowatorskich metod edukacji kulturalnej. Do zadań statutowych Centrum należy organizacja Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych.

Centrum jest pionierem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Swoją misję wypełnia wielopłaszczyznowo: inspiruje debatę naukową i spotkania artystów, zajmuje się produkcją przedstawień teatralnych, organizacją różnorodnych warsztatów: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. Prowadzi również działalność wydawniczą: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” oraz książki z serii „Sztuka i dziecko”. Centrum organizuje jedyny w Polsce interdyscyplinarny festiwal artystyczny dla dzieci – Biennale Sztuki dla Dziecka oraz największy festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży – Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu istnieje od 1984 roku. Jednak już w latach 60. Poznań był miejscem spotkań artystów tworzących dla dzieci, instruktorów artystycznych, pedagogów, naukowców i krytyków. Forum dla nich stanowiły początkowo Konfrontacje Teatralne oraz Przeglądy Filmów dla Dzieci, które w 1973 roku przyjęły kształt wspólnego, interdyscyplinarnego zdarzenia pod nazwą Biennale Sztuki dla Dziecka. Powstaniu tego niezwykłego festiwalu niemal od początku towarzyszyła myśl o utworzeniu instytucji, która stanowiłaby jego bazę organizacyjną, w sposób ciągły i systematyczny zajmowała się sztuką dla najmłodszych, inspirowała oraz upowszechniała wartościowe, nowatorskie postawy artystyczne i edukacyjne, tworząc warunki dla ich społecznego oddziaływania.

W 1984 roku Minister Kultury i Sztuki powołał w Poznaniu Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży jako instytucję kulturalną o charakterze narodowym. Ośrodek stał się uznanym miejscem promocji sztuki oraz konfrontacji dzieł i poglądów, pozyskując szeroki krąg współpracujących twórców i pedagogów. Nowa sytuacja kulturowa najmłodszego pokolenia, związana z przemianami ustrojowymi i ekonomicznymi w Polsce w latach 90., sprawiła, że niezbędna stała się zmiana profilu działania instytucji. Znacznie większy nacisk położony został na tworzenie i realizowanie nowych programów pracy artystycznej bezpośrednio z dziećmi. Program Ośrodka, nastawiony dotąd na twórczość „dla dzieci”, wzbogacony został o tworzenie „z dziećmi”. Aktywność i wspólna kreacja uznane zostały za wartościowy i niezbędny element rozwoju osobowości najmłodszych. W 1996 roku uległo zmianie usytuowanie organizacyjne Ośrodka, który obecnie działa w strukturach samorządowych Poznania, podlegając Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta. W roku 1999 Ośrodek zmienił nazwę na Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

30_lecie_csd

ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY:

www.csdpoznan.pl

www.nowesztuki.pl

www.alekino.com

www.biennaledladziecka.pl

www.sztukaszukamalucha.pl

 

 

 

logo CSD_kolo_pion_zielone