Scena Wspólna jest nowym miejscem na kulturalnej mapie miasta Poznań. Miejscem wyjątkowym, stworzonym przede wszystkim z myślą o młodych widzach i ich edukacji poprzez sztukę. Obiekt zbudowany został w urokliwym miejscu przy poznańskiej Cytadeli. Nowoczesną przestrzeń budynku wypełniają głównie propozycje teatralne dla dzieci i młodzieży, ale także koncerty, projekcje, czytania, dyskusje, wystawy, spotkania twórcze. W znacznej mierze są  to wydarzenia organizowane przez społeczność Zespołu Szkół nr 4 „Łejery” w Poznaniu i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, które to instytucje pełnią rolę współgospodarzy Sceny.