Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 4 Łejery w Poznaniu

Stowarzyszenie Łejery, powstało w 1994 roku z dwóch ważnych powodów – pierwszym było wsparcie Szkoły Łejery w rozwijaniu jej programu autorskiego (tzw. „łejerskiej pedagogiki”), drugim poszukiwanie siedziby dla Szkoły. W marcu 1995 roku, po uprzednim rozebraniu budynku szkolnego w holenderskim Mierlo przez rodziców i nauczycieli łejerskich, ruszyła do Poznania kawalkada kilkunastu tirów. Zatrzymała się w parku na Cytadeli, gdzie rok później, uroczyście otwarto artystyczną Szkołę Podstawową nr 83 „Łejery”.

teatr łejery uzupełnienie-006Zapał „stowarzyszonych” do budowania powrócił w 2006 roku. Postanowiono do szkoły dobudować teatr. Po siedmiu latach, uporczywych  starań rodziców i nauczycieli, przy wsparciu Centrum Sztuki Dziecka i decyzji Rajców Miasta Poznania, zrealizowało się drugie marzenie Łejerów – 17 września 2013 roku donośnie uderzyła w gong Pierwsza Dama RP Pani Prezydentowa Anna Komorowska, otwierając SCENĘ WSPÓLNĄ Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Od tego momentu rozpoczął się następny etap działalności Stowarzyszenia, czyli programowe otwarcie na dzieci, młodzież i dorosłych naszego miasta. Pierwszy rok działalności obfitował w rozliczne działania edukacyjno – artystyczne i społeczne, w których wzięło udział ok. 20000 widzów. W plebiscycie organizowanym przez Poznański Informator Kulturalny IKS i Wydawnictwo Miejskie Posnania, działalność Sceny Wspólnej została uznana „Wydarzeniem Kulturalnym Sezonu 2013/2014”.

Stowarzyszenie Łejery wspiera Szkołę w jej artystycznych przedsięwzięciach i w finansowaniu utrzymania budynku Teatru. Zadzierzgnęło bliską współpracę z Centrum Sztuki Dziecka, Polskim Teatrem Tańca, Teatrem Nowym i Teatrem Muzycznym. Blisko współpracuje też z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu i Rzecznikiem Praw Dziecka RP.

Stowarzyszenie, wespół z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, jest inicjatorem i organizatorem studiów podyplomowych (Instruktor Teatralny).

21 grudnia 2014 roku, Stowarzyszenie zainaugurowało „Weekendy z famułą” czyli rodzinne spotkania  wokół Sceny Wspólnej. Będą one cyklicznie organizowane od wiosny do wczesnej jesieni.

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia to książki z płytami CD: „Emilkowy Piosennik” (2008, wspólnie z Wydawnictwem Mila), „Historia Łejerów do śpiewania” (2011), „POZNAŃMY SIĘ! Przewodnik bimbojerski dla cołkiej famuły” (2013, wspólnie z Wydawnictwem Poznańskim).

Realizacje filmowe spektakli Teatru Szkolnego Łejery: „Masz prawo do swych praw” (2008, wspólnie z Art Timing), „Alicja w krainie czarów” (2014) i „Krześlaki” (2014, wspólnie z Colour Pictures).

Realizacje teledysków: „Dziećmi jesteśmy tylko raz” (2010), „List do profilera” (2012), „Marzeń dom” (2013), „Masz prawo być inny” (2013), „Odpowiedz im dorosły polityku” (2014), „Masz prawo do swych praw” (2014), „Pieśń małego patrioty” (2014/2015)

Wydawnictwa płytowe: „Masz prawo do swych praw” (2013, wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Dziecka RP)

Realizacja 6 piosenek Łejerów do „Naszego Elementarza” (2014, na zamówienie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej).

Prezesem Stowarzyszenia jest założyciel Teatru Łejery i współtwórca Szkoły Łejery (wraz z Elżbietą Drygas) – Jerzy Hamerski.